over ons

Architects Of zijn jonge talenten afkomstig uit de wereld van game & experience design, theater en cultureel ondernemers.

Wij bouwen belevenissen en avonturen voor de digitaal vermoeide mens. Tastbare verhalen in onze fysieke wereld waarin we het publiek onderdompelen . Om er mysteries te ontrafelen, personages te ontmoeten en te spelen. Architects Of onderzoekt het front van de nieuwste ontwikkelingen in de culturele sector.

Immersive theatre

Wij maken ervaringen waarin het publiek ondergedompeld wordt in onze wereld. Als makers willen we impact hebben en iets losmaken bij het publiek. We willen het publiek emotioneel verbinden aan de voorstelling en inzicht geven door ze zelf te laten nadenken en laten discussiëren over de thema’s die in de ervaring zijn verweven. Door het publiek onder te dompelen in onze creatie en de juiste middelen in te zetten om te overweldigen, emotioneren en te transporteren naar onze eigen wereld. Door publiek te laten participeren vergroten we de impact, omdat men vrij is om zelf beslissingen te nemen en te handelen in de context die wij creëren.

Architects Of bestaat uit:

 • Game designers

  De kracht van games is dat je zelf mag handelen binnen de kaders die de maker gesteld heeft. Onze game designers ontwerpen puzzels en spelelementen die betekenisvol zijn en impact kunnen hebben op het verhaal.

 • Experience designers

  De kracht van games is dat je zelf mag handelen binnen de kaders die de maker gesteld heeft. Onze game designers ontwerpen puzzels en spelelementen die betekenisvol zijn en impact kunnen hebben op het verhaal.

 • Theater makers

  Theater is belangrijk element in onze ervaringen. Acteurs brengen personages tot leven in scènes die je haren overeind doen staan.

 • Cultureel ondernemers

  De ondernemers van Architects Of zorgen voor bijzondere locaties en samenwerking die het mogelijk maken om nieuwe vormen van theater te kunnen ontdekken.

TEAM


Danny van Zuijlen – producent

Marijke van der Molen – producent 

Jeroen Planting – producent

Joël Vegt – artistiek leider, concept, interactie

Niels Dielen – art director, concept, interactie

Nico Groenenberg – concept, interactie

Marcel Kluts – lichtplan

Helmert Woudenberg – eindregie

Olga Ponjee & Arnoud Brokking – co-writers

Thomas Dielen – audio design

Maarten Sijtsma – audio design

Rosa Fransman – advies, interactie, ontwerp

Anneloes van Assem – decor vormgeving

Jim Strolenberg – voormalig teamlid, concept.

Joost Bos – voormalig teamlid, concept

PARTNERS

ANBI Informatie


Stichting Architects Of, Marco Polostraat 40-1, 1057 WR Amsterdam. Met als fiscaal nummer 820458727B01. Als doelstelling heeft de stichting zoals vermeld in de als doel het (doen) initiëren en produceren van theater- en mediaprojecten op het gebied van nieuwe technologie (computer gaming en – aanverwante technieken. In het bestuur van de stichting zitten voorzitter Hans Nieuwenhuis, penningmeester Riny Scholten en secretaris Hans Brouwer. De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning en streeft de Governance Code Cultuur na, eventueel gemaakte onkosten worden wel vergoed. Het beloningsbeleid van de directie en overig personeel vind plaats volgens de CAO Toneel en Dans 2016-2019. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de stichting vind u hier.